cursus in wonderen

Een cursus in wonderen kwam begin 2019 mijn leven binnen, op een moment dat ik zelf door een diep dal heen ging. Vrijwel direct toen ik het boek kreeg had ik ook in de gaten hoe waardevol dit boek was. En vol enthousiasme begon ik ook aan de lessen en was ik vast besloten om ze dagelijks te blijven volgen omdat ik wel inzag hoe belangrijk dat was voor echte verandering. Maar dit bleek toch moeilijker dan dat ik dacht, de wereld waarin we leven vraagt veel van ons en laat ons maar weinig ruimte om de lessen precies op te volgen. Volgens de cursus hoeft dit ook niet maar mijn perfectionistische ego vond dat ik de lessen of goed moest doen of anders dan maar niet omdat het anders geen zin zou hebben. De exacte valkuil waar de cursus zelf voor waarschuwt.


Maar waar gaat het boek nu over? Een cursus in wonderen is een spiritueel leerprogramma dat een christelijke formulering kent maar universele spirituele thema`s behandeld. Dit boek is slechts een versie van een universele spirituele leerweg, waarvan er vele bestaan. Het bestaat uit een tekstboek en een werkboek met 365 lessen voor elke dag van het jaar, en een handboek voor leraren.


De cursus maakt een fundamenteel onderscheid tussen het werkelijke en het onwerkelijke, tussen kennis en waarneming. Kennis is hierbij onveranderlijk en eeuwig en gelijk aan liefde, het werkelijke en het Goddelijke. De wereld van waarneming is de wereld van tijd, van verandering, van begin en einde. Ze is op interpretatie en niet op feiten gebaseerd. Het is een wereld van geboorte en dood, dat vorm krijgt door het geloof in schaarste, verlies, afscheiding en dood. Het leert ons dat we niet ons lichaam zijn en dat de wereld waarin we leven niet echt bestaat maar door onszelf gecreeert is door een geloof in afscheiding. de wereld die wij zien weerspiegelt slechts ons innerlijke referentiekader, de ideeen, wensen en emoties die de overhand hebben in onze denkgeest.


De cursus is erop gericht om het geloof in afscheiding teniet te doen en doet dat door middel van de lessen die je trainen om niet je ego de leiding te geven maar de heilige geest.

%d bloggers liken dit: